Benvidos

Montes de Domaio

A Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Domaio, representa a defensa do patrimonio natural, arqueológico, etnográfico e económico do seu monte.
Invertimos os nosos ingresos en recursos necesarios e en beneficio do monte e de toda a parroquia de Domaio.

Montes de Domaio

Coidando do monte coidamos de tí.

A nosa meta fundamental é a mellor conservación e explotación dos montes, de xeito que produzca a maior riqueza posible e que mellore as condicións económicas de cada un d@s comuneir@s.

Somos unha institución típicamente galega, cun alto valor medioambiental e social, o que nos converte en elemento transcendental na vida social e económica da zoa.

Entre os nosos obxetivos están a protección do patrimonio forestal e cultural do noso monte, polo que sempre chamamos a solidariedade colectiva dos comuneir@s e de o resto dos cidadáns, para involucrarse no seu coidado.

Contacto

Montes de Domaio

Email: montes@comunidademontesdomaio.es
Teléfono: 635563741 - 635563742

Comunidade de Montes Veciñais
en Man Común de Domaio

Os Currás-Costa 46D. Domaio
36957 Moaña [Pontevedra]

Presidente: Juan Santos Gómez

Slide Left Slide Right